ความฝันคืออะไร ?

ความฝันคืออะไร ?

ความฝันความฝันคือสิ่งที่มนุษย์เราได้ละลึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ขณะที่ร่างกายหลับสนิทเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนนัก ปัจจุบันความเจริญได้เข้ามายังการใช้ชีวิตของมนุษย์แต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบมายื่นยันให้เราเข้าใจในขณะที่ฝันถึงเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ และ ไม่สามารถเข้าใจว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังความฝัยนั้นมีความสัมพัมธ์กับการฝันของมนุษย์อย่างไร ยังมีนักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจค้นคว้าด้านความฝันคือ “ดอกเตอร์ฟรอยด์” ซึ่งเขาเป็นแพทย์ชาวออสเตรียได้ทำการค้นคว้าตำราความฝันของมนุษย์และได้ข้อสรุปว่า “ความฝันสามารถบอกถึงเหตุการณ์ของเราได้ทั้งในอดีต และ อนาคตที่เราอยากรู้” แต่ก็ยังมีคนไม่เห็นด้วยกับดอกเตอร์ฟรอยด์อยู่ซึ่งมีความคิดว่า ความฝันเกิดจากระบบบันทึกข้อมูลและการเคลื่อนไหวของคลื่นสมองเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรความเชื่อของเราๆชาวไทยพุทธก็คือ “ความฝันสามารถทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้แม่นยำจนน่าเหลือเชื่อ”